Digitalizace - mzdové listy ve vazbě na zákon č. 582/1991 Sb

03.11.2016 14:18

Víte, že....

mzdové listy je nutno uchovat dle příslušného zákona (582/1991 Sb.) ve společnosti po dobu minimálně 30 let. (pokud nemá společnost ustanoveno delší období, bývá až 50 let) V případě převodu do elektronické podoby se velmi značně usnadní práce při vyhledávání požadovaných dokladů a zamezí případnému nepřesnému následnému opětovnému uložení, tak aby při příští potřebě byl doklad na svém místě. Současně se zamezí postupné ztrátě čitelnosti, v daném  časovém období se používaly různé typy tisků ( psací stroje, jehličkové tiskárny, laserové tisky).

Vzhledem k tomu, že je potřebné mít k dispozici příslušné údaje za 30 kalendářních roků před přiznáním důchodu, je třeba mít k dispozici nejen Evidenční listy důchodového pojištění, ale pro kontrolu i mzdové listy, z nichž se tyto údaje přenášejí. Proto je zaměstnavatel povinen mzdové listy po tuto dobu archivovat Za nesplnění této povinnosti - uchovávat mzdové listy a záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu 30 kalendářních roků - může okresní správa sociálního zabezpečení uložit zaměstnavateli  pokutu.

Rádi Vám poskytneme naši součinnost při zpracování.