Archivace/skartace dokumentů

 
 
Při správě dokumentů chceme být především Vaším partnerem. Využívejte proto vlastní prostory i zaměstnance efektivněji a své dokumenty či účetní doklady uložte bezpečně.
 
Před archivaci je možné provést i digitalizaci dokumentů či dokladů a vytěžit z nich veškerá data, která jsou pro Vás důležitá.
 • budovy splňují stavebně-technické i bezpečnostní podmínky dle zákona o archivnictví a spisové službě
 • veškeré úkony potřebné pro řádné uložení a péči o dokumenty po celou dobu jejich archivace
 • vedení povinné agendy spojené s archivací dokumentů
 • ekologická a nenávratná likvidace dokumentů
 • zajištění skartačního povolení od místně příslušného státního archivu
 • zpracování skartačního protokolu a potvrzení o provedené skartaci
 • garance kvalifikovaného provedení, ochrana před neodbornou a neoprávněnou manipulací s citlivými dokumenty
 • možná úspora provozních i investičních nákladů (mzdy, školení, energie, budovy, IT vybavení, atd.)
 • garance důvěryhodného uložení
 • dislokace rizika s dokumenty
 • soulad s aktuálně platnou legislativou, vystupování před státní správou co se týče garance kvality služby,
 • manipulace s dokumenty v souladu se zavedenou normou ISO 27001 a ISO 9001.

Pro více informací kontaktujte 

  +420 736 484 645 info /z/ jvscan.cz